RANGSBY F.D. SKOLAN 3R+K

BOSTAD I RANGSBY, f.d. skolan, Rangsbyvägen 195 bst 3, 64550 Rangsby.

3 rum och kök, 65 m².


NÄRPES BOSTÄDER
Närpesvägen 2     64200   Närpes       Tel: 050-4421530       e-mail:info@narpesbostader.fi