ÖVERMARK GULLANSBORG 2R+K

Lägenhet i Övermark (hisshus), Vasavägen 1599 Bst 9, 64610 ÖVERMARK.

Bostadstyp  2R+K

Storlek  54,0 m2.


NÄRPES BOSTÄDER
Närpesvägen 2     64200   Närpes       Tel: 050-4421530       e-mail:info@narpesbostader.fi