RANGSBY 1R+K

BOSTAD I RANGSBY,  Träskbölevägen , 64550 Rangsby

Bostadstyp 1R+K
Storlek 36,0 m2
Tillträde 1.1.2020


NÄRPES BOSTÄDER
Närpesvägen 2     64200   Närpes       Tel: 050-4421530       e-mail:info@narpesbostader.fi