Borta bra men hemma bäst
Närpes bostäder

Om oss

Närpes bostäder är ett av staden helägt bolag som har som uppgift att äga och förvalta bostäder för uthyrning. Uppgiften för Närpes Bostäder Ab – Närpiön Asunnot Oy är att skapa en god boendemiljö för kommunens innevånare och deras vision är att skapa ett bra boende, bl.a. genom att påverka alla delar av boendet till en attraktiv helhet som svarar mot invånarnas behov.


NÄRPES BOSTÄDER
Närpesvägen 2     64200   Närpes       Tel: 050-4421530       e-mail:info@narpesbostader.fi