Närpes Bostäder Ab / Närpiön Asunnot Oy

Närpesvägen 2
64200 Närpes

Tel/Puh: 050-4421530
E-mail: info@narpesbostader.fi